Yrke:Lärare

Yrke:Lärare

En framtid utan lärare?

2018-04-06

En framtid utan lärare? Otänkbart såklart. Men lärareffekten kan bli ännu starkare. Om lärarna...

Yrke:Lärare

Vi är lärare

2016-08-17

Vi är lärare - en film som vill vi visa upp den bredd som finns inom läraryrket men också bredden...

Yrke:Lärare

Vi är Lärarförbundet

2016-04-13

En film om Lärarförbundets grundläggande värderingar och visioner. Läs mer om oss.

Yrke:Lärare

Behörig i särskolan – vad kommer gälla?

2018-04-19

I maj väntas riksdagen fatta beslut om att lärare i särskolan ska vara behöriga 2021, i stället...

Yrke:Lärare

Utvecklingssamtal på förskolan 15 sek

2018-04-05

Vi vet att kraven på dig som är förskollärare/lärare ofta är väldigt höga. Din tid för att jobba...

Yrke:Lärare

Knappa resurser 15 sek

2018-04-05

Som lärare kan du vara tvungen att jobba med allt möjligt förutom pedagogik. Ingår det till...

Yrke:Lärare

En dag på jobbet 15 sek

2018-04-05

Som lärare är du tvungen att hantera en rad olika problem och situationer utanför det pedagogiska...

Yrke:Lärare

Arbetsintervjun 15 sek

2018-04-05

Som lärare kan du vara tvungen att jobba med allt möjligt förutom pedagogik. När du går på...

Yrke:Lärare

Utvecklingssamtal på förskolan

2018-04-04

Vi vet att kraven på dig som är förskollärare/lärare ofta är väldigt höga. Din tid för att jobba...

Yrke:Lärare

Knappa resurser

2018-04-04

Som lärare kan du vara tvungen att jobba med allt möjligt förutom pedagogik. Ingår det till...

Yrke:Lärare

En dag på jobbet

2018-04-04

Som lärare är du tvungen att hantera en rad olika problem och situationer utanför det pedagogiska...

Yrke:Lärare

Arbetsintervjun

2018-04-04

Som lärare kan du vara tvungen att jobba med allt möjligt förutom pedagogik. När du går på...