Valkampanj: Skolan först!

"Vilken skola vill de unga politikerna ha? Bästa skolkommun 2014 - paneldebatt med ungdomsförbund

2014-09-02
Den 2 september 2014 utsåg Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommun för trettonde gången. Rankningen bygger på 14 olika kriterier. Lärarförbundet utser Sveriges bästa skolkommuner för att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan.

Paneldebatt med representanter från ungdomsförbund: Gabriel Wikström, ordförande SSU, Erik Bengtzboe, ordförande MUF, Linda Nordlund, ordförande LUF, Hanna Lidström, Grön Ungdom.

Läs mer på lararforbundet.se/bastaskolkommun
Lärarförbundets valkampanj Skolan först: lararforbundet.se/skolanförst