Föreläsningar

Undervisningen – läraryrkets kärna Del 4

2016-10-28

Filmen är del fyra av fyra fristående delar av Anne-Marie Körlings föreläsning på Lärarförbundets inspirationskväll Örebro den 6 oktober. Denna del är ett samtal mellan Ann-Marie Körling och Helena Ingvarsdotter 

Se övriga delar här:

Del 1: Föreläsning - Att hålla för undervisning

Del 2: Ett samtal mellan Ann-Marie Körling och Helena Ingvarsdotter

Del 3: Föreläsning - Undervisningens innehåll

Del 4: Ett samtal mellan Ann-Marie Körling och Helena Ingvarsdotter 

Mer om innehållet:

Att kunna undervisa är unikt, och något som är gemensamt för alla lärare. Lärares ledarskap är att undervisa, oavsett vilken ämneskompetens man har, och att möta och samspela med gruppen.

Anne-Marie Körling pratar kring kring hur lärare kan undervisa så att det ger resultat, att flytta tillbaka fokus till kärnan i lärares uppdrag och visa på vad lärare kan och gör.

Undervisning handlar också om att vi ska kunna använda språket för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar vi vår identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår vår omvärld och oss själva.

Anne-Marie Körling är lärare, handledare, föreläsare och författare och fick Svenska Akademiens svensklärarpris 2006 och utsågs 2015 till Sveriges läsambassadör. Hon har tidigare bland annat givit ut Läraren inom mig och har en pedagogisk blogg, korlingsord.se.