Föreläsningar

Ulla Runesson om learning study på Lärardagarna 2012

2012-06-20
Ulla Runesson, professor och föreläsare, talar om hur lärare kan utforska sin praktik och sina elevers lärande genom ett arrangemang som kallas Learning Study. Syftet är att förbättra måluppfyllelse och därigenom skapa mer lust i yrket.

- Det här handlar om systematiskt sökande. Vad är det som ska till för att eleverna ska lära sig? Vad är det man kan när man förstår någonting? säger hon.

Föreläsningen är från Lärardagarna 2012.

http://larardagarna.se