Almedalen 2016

Träffpunkt onsdag

2016-07-06
Med Vivian George, nyanländ lärare, Navid Modiri, programledare, föreläsare och artist, Nihad Bunar, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet och ställföreträdande prefekt vid barn- och ungdoms­vetenskapliga institutionen. Programledare: Mathias Åström