Nyheter

Tobé och Sirén om elevers behov av särskilt stöd

2013-03-25
Det är inte alltid elever får rätt stöd i rätt tid, visar Lärarförbundets rapport "Lyssna på lärarna - så kan fler elever nå målen". Tomas Tobé (M), ordförande i utbildningsutskottet och Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet ger sin syn på hur utvecklingen kan vändas.