Yrke:Lärare

"Tio elever delar på en lärobok"

2014-03-18
I början av året besökte Leah Kasaji från Lärarförbundet ZNUT, Lärarnas Hus och delade med sig av hur situationen ser ut för lärare i Zambia. Några av de utmaningar som hon lyfte var stora klasser och bristen på lokaler och läroböcker.  
- I vissa fall kan det röra sig om att tio elever måste dela på en lärobok, berättar Leah Kasaji.