Föreläsningar

Tage Granit - interaktiv teater

2012-06-20
Hur vänder man ledan till lust hos eleverna? Det är frågan när teatergruppen Tage Granit tar plats på Lärardagarnas scen. Utgångspunkten var en scen där svenskläraren Camilla hade kallat den stökiga eleven Ida till ett samtal för att hon hade ”förstört en hel svensklektion”. - Allting i livet är inte roligt, ibland får man bara göra saker, säger Camilla frustrerat. Inte oväntat blir hela samtalet ett misslyckande.
Publiken bjuds in att sätta stopp för Camilla och föreslå andra sätt att agera.
- Läraren saknade inlevelseförmåga. Hon ska skapa förtroende och inte vara som en arméchef. Skapa förtroende är det viktigaste steget, var en av inspelen från publiken.
Efter viss vånda når Camilla till slut fram till eleven.
- Det är viktigt att läraren såg elevens möjligheter och kreativitet. Som lärare kan man bli låst i en bild man själv har skapat av en elev. Man ser bara det negativa skalet, kommenterar en av deltagarna.

Studie i föräldrasamtal
Inför nästa scen får deltagarna själva ge exempel på situationer där en förskollärare möter en förälder och vilka problem och missförstånd som då kan uppstå. Det blir föräldern Lisa som möter förskolläraren Linnea i ett samtal om dottern Alice, ett samtal som till en början är helt låst, men som med hjälp av deltagarnas kommentarer och synpunkter tar en annan riktning.