Föreläsningar

Sven-Eric Liedman på Lärardagarna 2012 - del 1

2012-06-19
Lust och leda – ett historiskt och kritiskt perspektiv är titeln på idéhistorikern Sven-Eric Liedmans föreläsning och han guidar genom historien med hjälp av citat från Sokrates, Comenius, Agardh och Dewey.

Sven-Eric Liedman anser att man kan se studierna på två sätt – som en process eller som ett sätt att uppnå resultat.
- Man får inte vara alltför inriktad på resultaten, för då kan jag garantera att ledan ligger väldigt nära, säger han.
Som avslutning på första delen av sin föreläsning konstaterar Sven-Eric Liedman att kunskapsprocessen är en frigörelseprocess.

Se del 2 av Sven-Eric Liedmans föreläsning här:

http://www.lararkanalen.se/video/6435374/sven-eric-liedman-p