Fördjupning

Studio: läget för lärarlegitimationsreformen

2013-03-26
I december 2013 ska lärarlegitimationsreformen fungera fullt ut. Vad har hänt hittills? Och vilka problem återstår?

Lärarförbundets experter Ann-Christine Larsson och Jan Gladh sammanfattar bland annat att fyra problem återstår:
1. Legitimationsreformens utformning - inte alla grupper omfattas.
2. Behörighetsförordningen är skriven så att många lärare hamnar i kläm.
3. Tidpunkten för när legitimationsreformen ska vara införd.
4. Introduktionsåret - bara 6 av 10 nya lärare får introduktionsår.

Sedan ett fördjupande samtal kring problemen och vad Lärarförbundet arbetar med legitimationsreformen.

http://lararforbundet.se/lararlegitimation