Kongress 2014

Stiftelsen SAF / Lärarstiftelsens val på kongressen 2014

2014-11-18
Solweig Eklund berättade om Stiftelsen SAF:s bakgrund. Därefter blev det genomgång av verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkning. Kongressen beslutade att byta namn på Stiftelsen SAF till Lärarstiftelsen.