Fördjupning

Skolan och innovationsförmågan

2014-12-02
Skolan måste ändras i grunden menar Valerie Hannon. Hur kan skolan bidra till kreativitet, innovationskraft, samarbetsförmåga, kommunikation, analytiskt tänkande? Valerie Hannon är styrelseordförande för Innovationsenheten, tidigare knuten till brittiska regeringen, nu en oberoende icke-vinstdrivande FoU-stiftelse, Innovation Unit. Valerie är konsult för OECD i frågor om framtidens skola och innovativa lärmiljöer. Hon är också rådgivare till World Innovation Summit on Education (WISE). 
Intervjun är på engelska.