Valkampanj: Skolan först!

Skolan först! Långe Erik förskola

2014-03-10
Verksamheten på Långe Erik förskola i Kärrtorp är ett exempel på det viktiga arbete som våra lärare gör i hela vår skolsystem.

http://lararforbundet.se/skolanforst