Valkampanj: Skolan först!

”Skolan beror mycket på lärarna” - gymnasieelever tycker till om skolan inför valet

2014-03-07
Nu har valkampanjen Skolan först! dragit igång #skolanförst

När eleverna Daniela, Isabella, Edit och Amanda från S:t Eriks gymnasium fick uttrycka sin åsikt om vad politikerna bör förändra i skolan, blev svaret tydligt: 
ge lärarna högre löner och bättre arbetstider”. 

Läs mer om kampanjen: http://lararforbundet.se/skolanforst