Föreläsningar

Skapandemiljöer ur ett arbetsmiljöperspektiv - Evy Dahlin

2015-03-17
Skapandemiljöer ur ett arbetsmiljöperspektiv – Evy Dahlin, rektor och ordförande i Lärarförbundet ämnesråd för fritidspedagogik. 
Nätverket för fritidspedagogik håller halvdagsseminarium för fritidspedagoger/lärare i fritidshem med syftet att inspirera och lyfta fritidspedagogiken samt sätta fokus på fritidspedagogens läraruppdrag.
Här kan du ladda ner föreläsarnas presentationer.