Valkampanj: Skolan först!

Rossana Dinamarca (V) om skolfrågor i valet

2014-03-11
Nu har valkampanjen skolan först! dragit igång. 

- Skolan behöver resurser, vi vill ha 6000 fler lärare – så att klasserna kan bli mindre. Elever som har sämre förutsättningar behöver ha mindre klasser, säger Rossana Dinamarca, riksdagsledamot Vänsterpartiet.

Läs mer om kampanjen: http://lararforbundet.se/skolanforst