Nyheter

Pia Widegren vann guldäpplejuryns särskilda pris

2013-10-29
Pia Widegren, utvecklingsledare från Motala, om sitt arbete. Hon är känd för sitt mångåriga engagemang kring barn och ungdomars liv på den digitala skolgården, har tilldelats Guldäpplejuryns särskilda pris 2013.

Juryns motivering
Pia Widegren är gymnasieläraren som redan i slutet av 1990-talet började röra sig ute på Internet, i sociala medier, tillsammans med sina elever. Där upptäckte hon att hon kunde få en fördjupad kontakt med ungdomarna, vilket var till stor hjälp i undervisningen.

Att lärare nätvandrar och bekantar sig med nätets miljöer och diskuterar med eleverna, är några av de förhållningssätt som Pia argumenterat för. Pia är idag utvecklingsledare i Motala kommun. Sedan 1998 har hon föreläst om barn och ungas liv på nätet. Hennes budskap har hela tiden varit ”Det behövs fler bra vuxna ute på nätet som är goda förebilder”.

Pia bidrar med kunskap och engagemang i barnens nätliv och har varit en föregångare i diskussionen kring lärares roll på nätet.

Läs mer om Guldäpplet och 2013:års pristagare.