Valkampanj: Skolan först!

"Låt lärare vara lärare"

2014-04-24
Gymnasieläraren Charlie Jarl berättar varför han sätter Skolan först under valåret 2014.

Läs mer om Skolan först!