Yrke:Lärare

Lärare: så minskar du din arbetsbelastning

2014-05-09
Vad gör man som lärare om man känner att ens arbetsbelastning är för hög? Om det känns som att allt det man ska hinna med inte gör det inom arbetstiden?
Ombudsman Robban Nilsson berättar vilka lagar och regler som gäller men även hur du kan arbeta för att få ner din arbetsbelastning och hur du pratar med din rektor om de problem som du upplever.
Du kan också läsa mer om arbetstid och arbetsbelastning på lärarförbundet.se
Genom att använda verktyget Min arbetstid kan du få en bra bild över din arbetsbelastning.