Föreläsningar

John Steinberg visar vägen till lusten i ledan

2012-06-20
- Ditt uppdrag är att ge ungdomar hopp. Ditt ämne är inte ditt syfte, ditt uppdrag är att hitta styrkor, ge andra hopp, dit ämne är ditt verktyg för det.

Så säger John Steinberg, författare och pedagog, i sin föreläsning om hur du som lärare kan identifiera styrkor, drivkraft och motivation hos eleverna. Han ger flera exempel på elever som hade det ganska svårt i skolan. Men genom att prata med dem om helt andra intressen och drivkrafter, kan man hitta sätt att lyfta dem också i skolan.

- Det är viktigt att inte fastna i vad de pratar om utan hur de gör det de pratar om.

John Steinberg föreläste på Lärardagarna 2012.

http://larardagarna.se
http://twitter.com/johnsteinberg1