Nyheter

Introduktionsåret inte längre krav för legitimation

2014-05-28
Riksdagen har beslutat att nya lärare inte längre behöver gå en introduktionsperiod innan de kan ansöka om lärarlegitimation. Från 1 juli 2014 ansöker du som har förskollärar- eller lärarexamen direkt efter examen om legitimation.

Läs mer:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201314/UbU17/