Fördjupning

Hur hantera kränkningar på internet?

2013-04-24
Elza Dunkels, forskare vid Umeå universitet, berättar om hur man som lärare kan tänka kring kränkningar av elever på internet. Hon ger också tips på hur man kan använda internet i undervisningen.