Ladda upp din egen film

Hur fungerar arbetstiden för lärare med bilaga M?

2015-08-17
Filmen beskriver och förklarar årsarbetstiden, vad avräkningsperioder är och deras syfte och vänder sig till lärare med bilaga M, det vill säga de som har ferietjänst/ferieanställning. Det här är ett sätt att synliggöra vår arbetstid och få kontroll på den. Med fungerande avräkningsperioder och scheman ska inte övertid behöva uppstå. Tyvärr missar många lärare möjligheten att få övertidsersättning i form av ekonomisk ersättning eller i ledighet, vilken i förväg ska vara överenskommen med rektor.
Filmen är gjord av Lärarförbundet i Kungsbacka. 
Här kan du läsa mer om arbetstid för dig som har ferietjänst.