Lärarförbundet retro

Folkskolan 150 år

2017-05-30
I denna film från 1991 ges en historisk bakgrund till läraryrkets utveckling i Sverige från 1842 till 1990-talet. Filmen visar hur lärare historiskt har gått samman och bildat allt slagkraftigare organisationer för att hävda sina fackliga och professionella intressen.
Filmen visar i den ambulerande utställningen En sagolik skola