Valkampanj: Skolan först!

Eva-Lis Sirén om Skolan först!

2014-03-04
Förbundsordförande Eva-Lis Sirén berättar under första veckan av valkampanjen "Skolan först!" varför skolfrågorna är så viktiga.