Fördjupning

Eva-Lis Sirén och Anthony Salcito på Skolledarkonventet

2013-03-21
Vad är viktigast för att nå en framgångsrik skola? Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande och Anthony Salcito, vice vd för Microsofts utbildningsavdelning, intervjuas i samband med Skolledarkonventet 2013.

Intervjun hålls på engelska.