Föreläsningar

Digitala skolan - frukostseminarium

2012-07-03
Tema: Hur blir den digitala skolan en skola för alla?
Frukostseminarium i Almedalen 2012. Idag satsar allt fler skolor på att digitalisera skolan. Men huvudmännen går fram i olika takt. Vad innebär detta för att en digitaliserad skola ska bli en likvärdig skola för alla? Vilket stöd behöver lärare för att arbeta digitalt? Behövs en samlad nationell strategi för en digitaliserad skola?

Medverkande:

Marie ”Öpedagogen” Andersson, grundskollärare 1-7 på Eskelhem skola på Gotland, vinnare av Guldäpplet 2011, för sina insatser för att utveckla elevernas lärande med IT

Christina Löfving, lärare, författare av kurslitteratur för lärare och aktiv i debatten om skolans nutid och framtid

Mimmi Garpebring, ordförande Sveriges Elevråd SVEA

Erik Fichtelius, vd Utbildningsradion

Eva-Lis Sirén, ordförande Lärarförbundet

Moderator: Kristina Alexanderson, .SE samt författare till guiden Källkritik på Internet

http://lararforbundet.se/almedalen