Kongress 2014

Avtackning presidiet och kanslichef på kongressen

2014-11-18
Tacktal av förbundsordförande Eva-Lis Sirén, 1:e vice ordförande Ann-Charlotte Eriksson, 2:e vice ordförande Inger Maurin och kanslichef Sören Holm, som alla avgick i anslutning till kongressen 2014. Sören Holm avgår formellt den 31 december 2014.