Valkampanj: Skolan först!

"Alla elever ska få det stöd de behöver"

2014-04-24
Specialläraren Anita Eriksson berättar varför hon sätter skolan först under valåret 2014.