Nyheter

Viktiga stressignaler att hålla koll på

2017-05-16
Många lärare påtalar att arbetsbelastningen i skolan är hög och tiden räcker oftast inte till. Inför terminslutet blir det extra påtagligt då rättning av de nationella proven ska hinnas med samtidigt som betygen sak sättas. Jens Könberg arbetar som ombudsman på Lärarförbundet och delar här med sig av de viktigaste stressignalerna som du bör vara uppmärksam på och lyfta med din chef och ditt skyddsombud.

- De viktigaste tecknen som du ska agera utifrån, det är när du märker att du drar in på pauser och raster, och blir lättretlig, säger Jens.

Läs mer om arbetsmiljön i skolan.