Föreläsningar

Vikten av visuell kunskap - lärande i bild

2017-03-27
Docent Tarja Karlsson Häikiö föreläser vid en fortbildningsdag för bildlärare på Waldemarsudde.