Valkampanj: Skolan först!

Valkampanj: Skolan först!

Utvecklingssamtal mellan Eva-Lis Sirén och...

2014-05-14

Politiker måste sätta skolan först i valet 2014! Eva-Lis Sirén håller ett utvecklingssamtal i...

Valkampanj: Skolan först!

Utvecklingssamtal med Rossana Dinamarca (V) och...

2014-04-28

Politiker måste sätta skolan först i valet 2014! Den 15 april höll Eva-Lis Sirén ett...

Valkampanj: Skolan först!

"Barnen är vår framtid"

2014-04-24

Musikläraren Nils Liljedahl berättar varför han sätter skolan först under valåret 2014. Läs mer...

Valkampanj: Skolan först!

"Låt lärare vara lärare"

2014-04-24

Gymnasieläraren Charlie Jarl berättar varför han sätter Skolan först under valåret 2014. Läs mer...

Valkampanj: Skolan först!

"Vi har inga lärare snart!"

2014-04-24

Förskolläraren Sigbritt Johansson berättar varför hon sätter Skolan först under valåret 2014....

Valkampanj: Skolan först!

"Höj lönen och ge bättre arbetsförutsättningar"

2014-04-24

Grundskolläraren Anna Berglund berättar varför hon sätter Skolan först under valåret 2014. Läs...

Valkampanj: Skolan först!

"Elever är Sveriges framtid"

2014-04-24

Maria Nilsson, rektor, berättar varför hon sätter skolan först under valåret 2014. Läs mer om...

Valkampanj: Skolan först!

"För dagens och morgondagens elever"

2014-04-24

Högstadieläraren Kent Andersson berättar varför han sätter Skolan först under valåret 2014! Läs...

Valkampanj: Skolan först!

"Bättre miljö till förskolebarnen"

2014-04-24

Förskolläraren Gunilla Björk berättar varför hon sätter Skolan först under valåret 2014. Läs mer...

Valkampanj: Skolan först!

"Mer resurser till lärarna!"

2014-04-24

Förskolläraren Anette Björsson berättar varför hon sätter skolan först under valåret 2014. Läs...

Valkampanj: Skolan först!

"Främsta drivkraften för utvecklingen av Sverige"

2014-04-24

Mellanstadieläraren Jan Hörman berättar varför han sätter skolan först under valåret 2014. Läs...

Valkampanj: Skolan först!

"Alla elever har rätt att lyckas"

2014-04-24

Grundskolläraren Malin Jensen berättar varför hon sätter skolan först under valåret 2014. Läs...