Föreläsningar

Vad gör vi med pojkarna?

2017-11-08

Ett samtal med Emma Leijnse om sin bok Fördel kvinna, den tysta utbildningsrevolutionen.
Samtalsledare: Nina Västerbro

Föreläsningen gjordes på Pedagogikscenen under Bokmässan 2017. Med Pedagogikscenen skapade Lärarförbundet, Natur & Kultur och Lärarförlaget en mötesplats för författarsamtal om pedagogik och utbildning i skola och förskola, med en aktuell bok i fokus.