Live

Vad behöver skolan för att integrationen ska fungera bättre? - Almedalen 2015

2015-06-29
Beskrivning av evenemanget

Likvärdigheten i skolan sjunker och lärare saknas. Samtidigt står vi inför en ny utmaning – att ge alla nyanlända barn den skola de behöver. Skolan är nyckeln till integration, men hur ger vi alla elever det stöd de behöver? Hur tar vi tillvara den nya generationen barn och unga i Sverige?Forskning visar att goda kunskapsresultat och en likvärdig utbildning hänger ihop. Likvärdighet handlar inte bara om kunskapsmål, utan också om att ge varje elev de bästa förutsättningarna att delta i samhällets gemenskap. När likvärdigheten brister riskerar människor att slås ut från både arbetsliv och deltagande i demokratin. Tyvärr har utvecklingen gått åt fel håll och socioekonomiska faktorer som exempelvis föräldrarnas utbildningsbakgrund spelar allt större roll. Lärarna är den viktigaste faktorn för elevernas kunskapsresultat och ökad likvärdighet. Men lärarbristen är ett faktum och SCB spår att 65 000 lärare kommer saknas om 10 år. Skolan har stora utmaningar med kunskapsresultaten, lärarbristen och den försämrade likvärdigheten. Samtidigt ökar antalet nyanlända elever som flytt krig och förtryck. Skolan är nyckeln till en fungerande integration, men hur ger vi alla elever det stöd de behöver? Hur garanteras en likvärdig skola för alla barn och unga i Sverige, oavsett bakgrund?

Medverkande:
Johanna Jaara Åstrand, ordförande, Lärarförbundet. Anna Ekström, generaldirektör, Skolverket Leder också regeringens Skolkommission. Nihar Bunar, professor i barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet. Christer Mattsson, grundare av Toleransprojektet. Anna Kaya, lärare i svenska som andraspråk samt projektledare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet. Johannes Hylander, moderator, New Republic.