Nyheter

Ulrika använder hjärnforskning för att öka elevresultaten

2015-03-12
För åtta år sedan startade Ulrika Ahlqvist tillsammans med kollegan Linda Bellvik, företaget Hjältebolaget, vars syfte är att omsätta hjärnforskning till praktisk pedagogik. I grunden är Ulrika lärare och förskollärare, men valde efter flera år i skolvärlden att ta steget till egenföretagare och förverkliga sin dröm, att hjälpa elever att nå sin fulla potential med hjälp av hjärnforskning.

Ge ett exempel, hur kan man applicera hjärnforskning i verksamheten?
- I ett klassrum till exempel skulle man kunna se till hur man lägger upp lektionerna och hur man arbetar med repetition. Sedan är det viktigt att se till vad skolan kan erbjuda eleverna i form av mer fysisk aktivitet och att man lär eleverna om hur deras lärande organ, hjärnan fungerar. Man har sett stora framsteg när man ger eleverna en timmes hjärnundervisning i veckan under en viss period, berättar Ulrika.