Lärarmötet

Tema: Lön, verksamhet, arbetsmiljö – Allt hänger ihop

2018-01-16
Det finns flera möjliga vägar till att påverka och förstå sin lön. Lönesamtalet är en av dem. Med det här temat vill vi belysa komplexiteten kring lönesättning och starta en diskussion. Visa på möjligheter med att tänka på helheten och hur du, tillsammans med dina kollegor och Lärarförbundet kan påverka för en rimligare belastning och begripligare lönesättning.
Läs mer och se filmen på lararforbundet.se