Nyheter

Studio lärarlegitimation

2011-03-25
Lärarförbundets kommunikatör Pernilla Frantzich leder ett samtal om lärarlegitimation. Medverkande Pia-Lotta Sahlström, undervisningsråd på Skolverket, och Lärarförbundets ombudsman Jan Gladh, expert på legitimationsfrågor. http://lararforbundet.se/legitimation