Fördjupning

Stoppa skolledarsnurren - max 20 medarbetare per chef

2017-07-05
Seminarium från Almedalen 2017 av Lärarförbundet Skolledare.

Idag ansvarar skolledare ofta för 35-45 medarbetare. Forskning visar att antalet medarbetare per chef är avgörande för både chefers och medarbetares arbetsmiljö. För ett hållbart ledarskap bör skolledare i genomsnitt vara närmaste chef för högst 20 medarbetare.

Lärarförbundet Skolledare vill se en riktlinje där skolledare i genomsnitt är närmaste chef för 20 medarbetare. Det innebär att det behövs fler skolledare på skolorna som delar på personalansvaret. Idag är det mer regel än undantag att skolledare har 35-45 medarbetare att ansvara för. Forskning visar att antal medarbetare per chef är en viktig faktor för chefers och medarbetares arbetsmiljö. I verksamheter med låg chefstäthet finns ofta höga sjuktal. Vilken påverkan kan högre chefstäthet ge på rektorers och förskolechefers pedagogiska ledarskap? Kan en högre chefstäthet leda till skolutveckling genom att skolledarna får en bättre arbetsmiljö, stannar längre på sina arbetsplatser och bygger den tillit som behövs för att lärare ska utveckla sina arbetssätt? Kan en hög chefstäthet förbättra elevers resultat? Blir skolledaryrket mer attraktivt om skolledarna blir fler?

Medverkande:

  • Ann-Charlotte Gavelin Rydman, Rektor och ordförande, Lärarförbundet Skolledare
  • Carola Wedholm, Förskolechef och 2:e vice ordförande, Lärarförbundet Skolledare
  • Per-Arne Andersson, Chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKLGöran Isberg, Förvaltningschef Jönköping och ordförande i Sveriges skolchefer
  • Marcus Strömberg, VD och koncernchef, AcadeMedia
  • Thomas Strand, Riksdagsledamot, (S) utbildningsutskottet
  • Moderator: Claes Nyberg