Nyheter

Satsa på fritids - mindre grupper och högre lärartäthet

2017-05-10
Karin Ljungblom, fritidspedagog på Årstaskolan, och förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand om konsekvenserna av att det saknas utbildade lärare i fritidshem och vilka krav Lärarförbundet ställer på politikerna. 

Fritidshemmen har en viktig betydelse för elevens skolgång och bidrar till elevernas sociala, emotionella och praktiska utveckling. Många elever tillbringar halva sin skoldag i fritidshemmet. Men nya siffror från Lärarförbundet visar på stora elevgrupper och brist på högskoleutbildad personal. I snitt går det 52 elever per högskoleutbildad personal.