Fördjupning

Så förändrade vi vår arbetssituation

2015-12-18
Solhemskolan i Spånga tog gemensamt tag i arbetstidsfrågan. Lärarförbundets ombud Ginnie Taylor och skolans rektor Helena Nilson berättar om sitt arbete och hur skolans lärare fick en rimlig arbetsbörda. Reportagefilmen användes även till Lärarmötet "Vi tar makten över vår yrkesvardag".