Nyheter

Röster om att många vill hoppa av läraryrket

2014-11-24
Stefan Löfven (S), Tomas Tobé (M) och Anna Ekström (Skolverket) kommenterar  Lärarförbundets Novus-undersökning om att 1 av 3 lärare inte tror de kommer jobba kvar till pensionen. Bland de unga lärarna tror nästan hälften att de inte kommer jobba kvar. Undersökningen väckte stor uppmärksamhet och är ännu en signal om att politikerna måste fokusera på att göra läraryrket mer attraktivt för att mota lärarbristen, vilket Lärarförbundet länge flaggat för.

Viktigast för att få lärare att stanna kvar i yrket är i samma undersökning högre löner och mer tid att planera och förbereda undervisningen.

Läs mer om undersökningen

Taggar kongress