Nyheter

Rätt kurs för skolan och läraryrket

2017-12-04

Hur ska skolan vara så att lärare, skolledare och elever kan utvecklas på bästa sätt? Det svarade deltagarna i Lärarförbundets medlemsdialog under den första fasen av dialogen som pågick under våren 2017. Den här filmen sammanfattar vad deltagarna i dialogen tyckte.Under hösten arbetar vi tillsammans vidare med att skapa förbättringar på arbetsplatserna utifrån resultatet i dialogen.