Fördjupning

Professionsutveckling för fler skickliga lärare och skolledare – men hur?

2017-07-05
Från Almedalen 2017. Kan professionsprogram höja läraryrkets attraktivitet, hejda lärarbristen och förbättra elevers resultat? Ett samtal kring kompetensutveckling för skolbranschens viktigaste spelare: lärarna och skolledarna.

Medverkande:

  • Johanna Jaara Åstrand, Ordförande, Lärarförbundet
  • Ann-Charlotte Gavelin Rydman, Rektor och ordförande, Lärarförbundet Skolledare
  • Camilla Waltersson Grönvall, Riksdagsledamot, Skolpolitisk talesperson, (M)
  • Peter Danielsson, Förste vice partiordförande och kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg, (M)
  • Pernilla Nilsson, Professor i naturvetenskapernas didaktik, Högskolan Halmstad
  • Moderator: Clas Nyberg