Nyheter

"Nu blir det tydligare att fritidshemmen är en del av skoldagen"

2015-01-14
Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) framförde under tisdagen att regeringen gett Skolverket i uppdrag ta fram egna kapitel i läroplanen för fritidshem och förskoleklass. Syftet är att stärka kvaliteten i verksamheterna och tydliggöra vilket innehåll respektive verksamhet ska ha.

- Det kommer att bli mycket tydligare i verksamheten när man har ett eget avsnitt i läroplanen, än som nu när fritidspedagoger och lärare i fritidshem ska hitta i tillämpliga läroplaner för att se vad som gäller för mig. Det blir även tydligare att fritidshemmen är en del av skoldagen och den pedagogiska verksamheten, säger Gustav Fridolin.  

Läs mer om beslutet som ska stärka kvaliteten i såväl fritidshemmen som förskoleklass.