Nyheter

Medlemsdialogen - vad tycker du är viktigast?

2017-04-25
Hur ska skolan vara så att du och dina elever kan utvecklas på bästa sätt? Nu vill vi att vi lärare och skolledare får sätta agendan för de kommande tio åren.

lararforbundet.se/medlemsdialog