Almedalen 2016

Lotta leder skoldebatter i Almedalen (trailer)

2016-06-16
Läraren Lotta Dessen Jankell leder fyra debatter under Almedalen. Debatterna tar upp skolans utmaningar ur olika infallsvinklar. Lärarbristen, skolans nyckelroll för integrationen och professionens utveckling diskuteras. Vad vill politiken med skolan?