Lärarmötet

Lärarmötet nov 2016 och feb 2017

2016-09-14
Hur man kan arbeta i en förskola och skola som präglas av flerspråkighet och mångfald. Flerspråkiga och nyanlända barn finns idag i hela Sverige och nu får du chansen att på Lärarförbundets kurs Lärarmötet förstärka dina kunskaper. Genom att utbyta erfarenheter och reflektera tillsammans med kollegor får du tips och tankar hur utveckla ditt eget arbete när är tillbaka i vardagen.
Lärarmötet i september, november 2016 och februari 2017