Lärarmötet

Lärarmötet - Flerspråkighets som en resurs i februari 2017

2017-01-30
Filmen är två reportage - Anna Kaya från Nationellt centrum för flerspråkiga elever och därefter reportage från Valstaskolan i Märsta.
"Elever når inte sina mål om man inte arbetar flerspråkigt!"​ säger hem- och konsumentkunskapsläraren Charlie Ekström. Hon har jobbat med nyanlända elever i många år. "Om jag ska kunna stärka eleverna att nå sina mål behöver jag se hela individen, vad de har i sin ryggsäck. Vi har textilelever på skolan som aldrig har gått i skolan - men de har sytt kläder!​"