Lärarmötet

Lärarmötet

Tema: Lön, verksamhet, arbetsmiljö – Allt...

2018-01-12

Det finns flera möjliga vägar till att påverka och förstå sin lön. Lönesamtalet är en av dem. Med...

Lärarmötet

Lärarmötet - Flerspråkighet som en resurs

2016-08-31

En film till Lärarmötet 2016 om hur vi bäst arbetar i förskola och skola som präglas av...

Lärarmötet

Lärarmötet - Flerspråkighets som en resurs i...

2017-01-13

Filmen är två reportage - Anna Kaya från Nationellt centrum för flerspråkiga elever och därefter...

Lärarmötet

Skolledaren sätter tonen i arbetet med...

2016-10-27

Det är något som både Nationellt centrum för svenska som andraspråk och Lärarförbundet trycker...

Lärarmötet

Tips om läromedel och läxor för flerspråkiga...

2016-11-18

Anna Kaya från Nationellt centrum för flerspråkiga elever ger tips om böcker, digitala läromedel...

Lärarmötet

Lärar i förskoleklass tipsar om språkutveckling...

2016-11-17

Agneta Pettersson och Brita Karlsson som är lärare i förskoleklass på Centrumskolan i Växjö...

Lärarmötet

Lärarmötet nov 2016 och feb 2017

2016-09-02

Hur man kan arbeta i en förskola och skola som präglas av flerspråkighet och mångfald....

Lärarmötet

Förstelärare - motor i skolutvecklingen? Del 2

2016-03-18

Varje skola har nu en förstelärare och de är en naturlig del av skolutvecklingen. Eller? Filmen...

Lärarmötet

Förstelärare - motor i skolutvecklingen? Del 1

2016-03-18

Varje skola har nu en förstelärare och de är en naturlig del av skolutvecklingen. Eller? Filmen...

Lärarmötet

Lärarmötet: Så kan du utvecklas i läraryrket

2016-01-12

Hur gör ni på din arbetsplats för att utveckla er yrkesprofession? Genom att arbeta forskande i...

Lärarmötet

Lärarmötet: Så får du koll på din arbetstid,...

2015-10-09

Filmen ingår i Lärarmötet. Skapa balans mellan ditt uppdrag och din arbetstid som lärare. Denna...