Lärarkvällarna - Utveckla undervisningen med kollegialt samarbete

2014-10-07 19:00 Segelbåtsvägen 15 Stockholm
Lärarna Sara Mörtsell och Gunnel Thydell berättar om sina erfarenheter av att initiera Digitala Skollyftet, ett helt ideellt initiativ till kollegial fortbildning som startade 2013 i form av en så kallade MOOC, en stor och öppen digital kurs som cirka 1500 individer anmälde sig till. Digitala Skollyftet har möjliggjort att fler i skolans värld fått uppleva kraften i det kollegiala samarbetet. Viktiga beståndsdelar är att lära av andra, dela med sig av insikter och erfarenheter, diskutera och lösa problem. De som tidigare känt sig ensamma i sitt arbete med att utveckla undervisningen, har nu fått ett sammanhang som gör det enklare att ta nya steg framåt.

Pågår kl. 19-21, men du kan även se i efterhand.

Under webbsändningarna kan du ställa frågor till föreläsaren via chatten nedan.

Läs mer om Lärarkvällarna: https://utbildning.lararforbundet.se/utb/lararkvallarna

Följ sändningen här.

Videor från eventet

Föreläsningar

Utveckla undervisningen med kollegialt samarbete

2014-10-07

Lärarna Sara Mörtsell och Gunnel Thydell berättar om sina erfarenheter av att initiera Digitala...

Karta